TERMENI ȘI CONDIȚII

ale societății comerciale Sport Concept S.R.L.

având sediul în Str. Dr. Grigore T. Popa nr.2, ap. 17, Timișoara, Timiș, România
cod de identificare fiscală: RO23359799,
înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/684/2008 pentru vânzarea produselor prin intermediul magazinului on-line situat pe adresa de internet www.sportconcept.ro

 

Acești termeni și condiții (denumite în continuare „Termeni și condiții“) ale societății comerciale Sport Concept S.R.L., având sediul în Str. Dr. Grigore T. Popa nr.2, ap. 17, Timișoara, Timiș, România, cod de identificare fiscală: RO23359799, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/684/2008  (denumită în continuare „vânzător“) reglementează, în conformitate cu prevederile din codul civil (denumit în continuare „Cod civil“) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante constituite în baza contractului de vânzare-cumpărare (denumit în continuare „contract de vânzare-cumpărare“) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (numită în continuare „cumpărător“) prin intermediul magazinului pe internet al vânzătorului. Magazinul pe internet este operat de către vânzător pe site-ul web situat pe adresa de internet www.sportconcept.ro (denumit în continuare „website“), și anume prin intermediul interfeței site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinului“).

 

CUPRINS

 

Prevederi introductive

Cont de utilizator

Comunicare, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către clientul care este consumator

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Prețul produselor și condițiile de plată

Abandonarea contractului de vânzare-cumpărare

Transport și livrare produse

Drepturi din prestații defectuoase

Alte drepturi și obligații ale părților contractante

Declarație privind protecția vieții private

Proprietatea intelectuală

Prevederi finale

I. Prevederi introductive

I.1.          Termenii și condițiile nu se referă la cazurile când persoana, care are de gând să cumpere produse de la vânzător, este o persoană juridică sau o persoană care, în cursul comandării produselor, acționează în cadrul activității sale de afaceri sau în cursul exercitării independente a ocupației sale.

I.2.          Prevederile diferite de acești termeni și condiții se pot negocia în cadrul contractului de vânzare-cumpărare. Prevederile diferite din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate înaintea prevederilor cuprinse în acești Termeni și condiții.

I.3.          Prevederile cuprinse în acești Termeni și condiții sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și Termenii și condițiile sunt întocmite în limba romană. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba romană.

I.4.          Prin expedierea comenzii, cumpărătorul confirmă că, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, a luat la cunoștință acești Termeni și condiții, a căror parte componentă este mesajul de dinaintea încheierii contractului de vânzare-cumpărare menționat la articolul III al Termenilor și condițiilor, documentul ”Plată și livrare” și documentul ”Schimburi, returnări, reclamații” accesibile pe interfața web a magazinului și că este expres de acord cu acestea, și anume în varianta în vigoare în momentul expedierii comenzii. 

I.5.          Acești Termeni și condiții și documentele care formează partea integrantă, îi vor fi comunicate cumpărătorului și sub formă de anexă la confirmarea comenzii pe adresa de e-mail specificată de cumpărător. 

I.6.          Textul Termenilor și condițiilor și al părților componente ale acestora poate fi modificat sau completate esențial și unilateral de către vânzător în conformitate cu legea. Prin această prevedere nu se aduce atingere drepturilor și obligațiilor constituite cumpărătorului înainte de intrarea în vigoare a noului conținut al Termenilor și condițiilor sau a părților componente ale acestora.

II. Contul de utilizator

II.1.        În baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator (denumit în continuare „cont de utilizator“). Din interfața sa de utilizator, cumpărătorul poate plasa comenzi pentru produse. În cazul în care interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate face comandarea produselor și fără înregistrare, direct din interfața web a magazinului.

II.2.        În cursul înregistrării pe website și al comandarii produselor, cumpărătorul este obligat să specifice informații corecte și adevărate. Datele menționate în contul de utilizator trebuie să fie actualizate de către cumpărător cu ocazia fiecărei modificări. Datele menționate de către cumpărător în contul de utilizator și în cursul comandarii produselor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.

II.3.        Accesul la contul de utilizator este securizat cu ajutorul numelui și al parolei de utilizator. Cumpărătorul este obligat să păstreze în confidențialitate informațiile indispensabile pentru accesarea contului său de utilizator.

II.4.        Cumpărătorul nu este în drept să permită terților utilizarea contului său de utilizator.

II.5.        Vânzătorul poate anula contul de utilizator, și anume, îndeosebi în cazul în care cumpărătorul nu utilizează contul său de utilizator timp de mai mult de 2 ani sau în cazul în care cumpărătorul încalcă obligația sa din contractul de vânzare-cumpărare (inclusiv Termenii și condițiile) sau în cazul în care vânzătorul schimbă tehnologia în una incompatibilă cu sistemul precedent. 

II.6.        Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, contul de utilizator s-ar putea să nu fie accesibil neîntrerupt, și anume având în vedere mentenanța obligatorie a echipamentului hardware și software al vânzătorului, eventual mentenanța obligatorie a echipamentului hardware și software al unui terț.

II.7.        Vânzătorul nu garantează funcționalitatea contului de utilizator și își rezervă dreptul la modificarea funcționalității contului de utilizator fără nicio notificare prealabilă.

 

III. Comunicare, înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare, către clientul care este consumator

 

III.1.      Potrivit codului civil, varianta în vigoare (denumit în continuare NCC), înainte de încheierea contractului, vânzătorul le comunică consumatorilor următoarele date: 

III.2.      Adresa de corespondență pentru exercitarea drepturilor din defectele la produse și expedierea produselor cumpărate pe interfața web a magazinului este adresa Sport Concept, Calea Aradului, Nr.115, 300645, Timișoara, Timiș. Efectele juridice decurgând din exercitarea drepturilor din defectele produselor rămân valabile și în cazul livrării pe adresa de facturare. Adresa de facturare a vânzătorului este identică cu adresa sediului societății menționată în antetul acestor Termeni și condiții. Regulamentul privind reclamațiile se poate descărca AICI.

III.3.      Vânzătorul îi predă cumpărătorului produsele la calitatea stipulată prin prevederea din NCC, deci produsele: 

 1.      au caracteristicile pe care și le-a agreat cumpărătorul cu vânzătorul și, dacă nu există o astfel de înțelegere, caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care le așteaptă cumpărătorul având în vedere natura produselor și promovarea acestora;

 2.      produsele sunt potrivite pentru scopul specificat pentru utilizare de către vânzător sau pentru care se utilizează de obicei acel produs;

 3.      produsele sunt obiecte în cantitatea corespunzătoare;

 4.      îndeplinesc cerințele reglementărilor juridice.

III.4.      În cazul în care, la preluarea de către cumpărător, produsele nu îndeplinesc aceste cerințe, cumpărătorul are dreptul la livrarea unor produse noi, fără defecte, atâta timp cât, având în vedere natura obiectului, acest lucru nu este neadecvat. În cazul în care defectul se referă doar la una din componentele obiectului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea componentei date; dacă acest lucru nu este posibil, poate abandona contractul. Dacă, având în vedere natura defectului, acest lucru este disproporționat, îndeosebi dacă defectul poate fi înlăturat fără întârziere inutilă, cumpăratul are dreptul la înlăturarea defectului. 

III.5.      Dacă cumpărătorul nu abandonează contractul sau dacă nu-și exercită dreptul la livrarea unor produse noi fără defecte, la înlocuirea componentelor acestora sau la reparații, poate solicita o reducere adecvată din prețul de vânzare-cumpărare. 

III.6.      Cumpărătorul are dreptul la o reducere adecvată și în cazul în care cumpărătorul nu-i poate livra produse noi fără defecte, să înlocuiască componentele produselor sau să repare produsele, precum și în cazul în care vânzătorul nu asigură remedierea într-un termen potrivit sau în cazul în care asigurarea remedierii i-ar cauza consumatorului dificultăți însemnate. 

III.7.      În cazul în care defectul apare în decurs de 6 (luni) de la preluarea produselor, se consideră că obiectul a fost defect deja la preluare. 

III.8.      În cazul în care, la produsul dat nu este specificat expres altceva, cumpărătorul este în drept să-și exercite drepturile din prestația defectuoasă în termen de 24 de luni de la data preluării produselor de către consumator. 

III.9.      Vânzătorul nu răspunde pentru defecte în cazul în care: 

 1.      defectul se afla la produs în momentul preluării și, pentru un astfel de defect, a fost convenită o reducere din prețul de vânzare-cumpărare;

 2.      este vorba de produsele deja folosite iar defectul corespunde gradului de folosire sau uzură pe care le-a avut produsul în momentul preluări de către cumpărător;

 3.      defectul a apărut la produs datorită uzurii prin folosire obișnuită sau, dacă acest lucru rezultă din natura obiectului (de exemplu, prin expirarea duratei de viață);

 4.      defectul a fost cauzat de către cumpărător și a apărut datorită utilizării, depozitării greșite, întreținerii greșite sau intervenției cumpărătorului sau deteriorării mecanice;

 5.      defectul a apărut ca urmare a unui eveniment extern, fără nicio influență din partea vânzătorului.

III.10.   Vânzătorul nu răspunde pentru defectele produselor expuse la condiții - temperatură ridicată/scăzută, mult praf, umiditate, impacte chimice și mecanice - necorespunzătoare utilizării normale. Garanția nu acoperă nici defectele cauzate prin uzura normală a produselor (sau a componentelor acestora) cauzată prin utilizare. Într-un astfel de caz, o durată de viață mai scurtă nu se poate considera drept defect și nici nu se poate reclama în acest fel. 

III.11.   Înainte de a se încheia contractul de vânzare-cumpărare prin mijloace de comunicare la distanță, vânzătorul le mai comunică consumatorilor următoarele informații:

 1.      Cheltuielile cu comunicarea la distanță nu diferă de tariful de bază pe care i-l percepe consumatorului în calitate de operator/prestator al serviciului; consumatorul nu este obligat să comunice cu vânzătorul prin intermediul liniilor telefonice taxate în avantajul vânzătorului.

 2.      Vânzătorul cere achitarea integrală a prețului înainte de preluarea produselor. Plățile se efectuează fie prin transfer bancar, plata cu ramburs la predarea produselor, plata cu cardul de plată prin internet sau printr-o altă modalitate specificată în documentul ”Plată și livrare”. În cazul preluării personale la punctul de lucru, clientul își plătește cheltuielile de drum la punctul de lucru și înapoi. 

 3.      În cazul produselor modificate la cererea clientului se cere un avans de 30% din prețul final al produselor, contractul privind produsele modificate la cererea clientului nu poate fi abandonat fără specificarea motivului în termen de 14 zile.

 4.      Vânzătorul nu încheie contractele al căror obiect sunt prestațiile repetate și nici contractele pe durata nedeterminată. În cazul în care intermediază un astfel de contract, cea mai scurtă perioadă pe care contractul va angaja părțile, va fi comunicată de către prestatorul prestației repetate, inclusiv informațiile privind prețul sau modalitatea de stabilire a acestuia pentru o perioadă de decontare, care este de fiecare dată o lună, dacă acest preț este neschimbabil, precum și informațiile privind impozitele, taxele și costurile ocazionate de furnizarea produselor și prestarea serviciului.

 5.      Toate prețurile produselor și serviciilor pe interfața web sunt specificate cu taxa pe valoare adăugată inclusă (TVA), prețurile pentru transport sunt specificate în documentul ”Plată și livrare”;

 6.       Consumatorul are dreptul să abandoneze contractul încheiat (dacă în continuare nu este specificat altceva), și anume în termen de paisprezece zile, care încep să curgă, în cazul în care este vorba de:

                                       i.     contractul de vânzare-cumpărare, de la data preluării produselor; 

                                       ii.     contractul al cărui obiect sunt câteva tipuri de produse sau livrarea mai multor părți, de la data preluării ultimei livrări de produse;

                                       iii.     contractul al cărui obiect este o livrare periodică repetată de produse, de la preluarea primei livrări de produse, cu precizarea că această abandonare trebuie să fie trimisă pe adresa de corespondență a vânzătorului sau pe adresa de e-mail [email protected].

 7.     Consumatorul nu poate abandona contractul privind:

                                       i.     prestarea serviciilor, dacă serviciile au fost prestate în baza acordului prealabil expres al consumatorului înainte de expirarea termenului pentru abandonarea contractului și vânzătorul, înainte de încheierea contractului, i-a comunicat consumatorului că, într-un astfel de caz, nu are dreptul la abandonarea contractului;

                                       ii.     livrarea produselor sau prestarea serviciilor al căror preț depinde de fluctuațiile pieței financiare independent de voința vânzătorului și care pot avea loc în cursul perioadei pentru abandonarea contractului;

                                       iii.     livrarea produselor ușor perisabile, precum și a produselor care, după livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte produse;

                                       iv.     furnizarea produselor care au fost modificate potrivit dorinței consumatorului sau pentru persoana acestuia, produsele fabricate la cererea clientului, diferite de confecțiile standard;

                                        v.     produsele în ambalaje închise, pe care consumatorul le-a scos afară din ambalaj și, din motive de igienă, acestea nu mai pot fi returnate;

                                        vi.     livrarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă clientul a deteriorat ambalajul inițial 

                                        vii.     livrarea de ziare, publicații periodice sau reviste 

                                       viii.     transportul, dacă întreprinzătorul furnizează această prestație într-un termen stabilit

 8.     În cazul abandonării contractului, consumatorul va achita cheltuielile aferente returnării produselor și, dacă este vorba de un contract încheiat prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, cheltuielile cu returnarea produselor. În cazul în care consumatorul abandonează contractul, va trimite sau va predea către vânzător, fără întârziere inutilă, cel târziu în termen de 14 zile de la abandonarea contractului, produsele pe care le-a obținut.

9.      În cazul abandonării contractului, produsele trebuie trimise în starea inițială, nepurtate, nedeteriorate, ambalate corespunzator și cu toate etichetele originale. Produsele nu au voie să fie utilizate în niciun fel. Consumatorul are dreptul să probeze produsele cu precizarea că va respecta condițiile de igienă de bază pentru o astfel de probă - de exemplu, peste lenjeria de corp, fără folosirea fondului de ten, etc.. În cazul în care nu respectă condițiile de igienă stabilite, este vorba de produsele care, în baza Directivei 97/7CE privind protecția consumatorului în cazul contractelor încheiate la distanță, nu vor putea fi returnate din cauza naturii acestora.

10.      Contractul se încheie, din principiu, în limba romană, după încetarea cazului comercial, datele despre acesta fiind arhivate de către vânzător. Contractul încheiat este arhivat de către vânzător pe o perioadă de cel puțin cinci ani de la data încheierii acestuia, însă nu mai mult de perioada potrivit reglementărilor juridice aferente, în scopul executării cu succes a acestuia și nu este accesibil terților neimplicați.

III.12.   În cazul nesoluționării contestației, consumatorul este în drept să contacteze organul de supraveghere de stat, care este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Consumatorii vor afla detaliile pe site-ul web http://www.anpc.gov.ro/.

IV. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

IV.1.     Toate prezentările de produse postate pe interfața web a magazinului au un caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie contract de vânzare-cumpărare referitor la aceste produse.

IV.2.     Interfața web a magazinului conține informații referitoare la produse, și anume inclusiv specificarea prețului pentru articole individuale și a costurilor în cazul returnării produselor. Prețurile produselor sunt specificate inclusiv taxa pe valoare adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile pe perioada pe care sunt afișate pe interfața web a magazinului. Prin această prevedere nu este restricționată posibilitatea vânzătorului de a încheia contract de vânzare-cumpărare în condiții negociate individual.

IV.3.     Interfața web a magazinului conține și informații referitoare la costurile ocazionate de ambalarea și livrarea produselor.

IV.4.     Pentru comanda produselor, cumpărătorul completează formularul de comandă pe interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține îndeosebi informații referitoare la:

                           i.        produsele comandate (cumpărătorul ”pune” produsele comandate în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului);

                           ii.       modalitatea de plată a prețului produselor, datele privind modalitatea de livrare produse cerută;

                          iii.       informațiile privind cheltuielile pentru livrarea produselor (denumite în continuare împreună „comanda“).

IV.5.     Cumpărătorul expediază comanda către vânzător prin click pe butonul ”Confirm comanda”. Datele cuprinse în comandă sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte. Imediat după obținerea comenzii, vânzătorul îi confirmă cumpărătorului această obținere printr-un mesaj electronic expediat pe adresa poștei electronice a cumpărătorului menționată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa electronică a cumpărătorului“).

IV.6.     Vânzătorul este întotdeauna în drept ca, în funcție de caracterul comenzii (cantitatea de produse, cuantumul prețului de vânzare-cumpărare, cheltuielile presupuse cu transportul), să ceară de la cumpărător să confirme suplimentar comanda (de exemplu, în scris sau telefonic).

IV.7.     Raportul contractual între vânzător și cumpărător s-a constituit prin remiterea mesajului de acceptare a comenzii trimis către cumpărător prin poștă electronică, și anume pe adresa electronică a cumpărătorului.

IV.8.     Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în cursul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Cheltuielile născute cumpărătorului în cazul utilizării mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare (cheltuieli cu conectarea la internet, cheltuieli cu convorbirile telefonice) sunt achitate de cumpărătorul însuși, cu precizarea că aceste cheltuieli nu diferă de tariful de bază.

IV.9.     Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze comanda produselor care sunt vândute la mai puțin de 10% din prețul uzual sau dacă sunt vândute la un preț mai mic de 10 LEI (prețul pentru transport nu se consideră a fi prețul produselor.)

IV.10.  Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze comanda produselor pentru care au fost folosite mai multe cupoane de reducere.

 

V. Prețul produselor și condițiile de plată

V.1.        Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora potrivit contractului de vânzare-cumpărare poate fi achitat de către cumpărător către vânzător prin modalitățile care îi vor fi oferite în cursul finalizării comenzii. Prețul pentru produse va putea fi întotdeauna achitat prin transfer bancar, prin plata cu ramburs la remitere și cel puțin prin unul din alte instrumente de plată online, în funcție de accesibilitatea curentă.

V.2.        Împreună cu prețul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul este obligat să-i achite vânzătorului și cheltuielile cu ambalarea și livrarea produselor, în cuantumul stabilit. Dacă nu se specifică expres altceva, prin prețul de vânzare-cumpărare se înțeleg în continuare și cheltuielile cu livrarea produselor

V.3.        Vânzătorul nu cere de la cumpărător niciun avans sau vreo plată similară. Prin aceasta nu se aduce atingere prevederii de la art. 4.6 al Termenilor și condițiilor privind obligația de achitare a prețului de vânzare-cumpărare în avans.

V.4.        În cazul plății în numerar sau în cazul plății cu ramburs la preluarea produselor, prețul de vânzare-cumpărare este scadent în momentul preluării produselor. În cazul plății non-cash, prețul de vânzare-cumpărare este scadent în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

V.5.        În cazul plății non-cash, cumpărătorul este obligat să achite prețul de vânzare-cumpărare produse împreună cu specificarea simbolului variabil al plății. În cazul plății non-cash, obligația cumpărătorului de a achita prețul de vânzare-cumpărare este îndeplinită în momentul înregistrării sumei în contul vânzătorului.

V.6.        Vânzătorul este în drept, îndeosebi în cazul în care, de partea cumpărătorului, nu are loc confirmarea suplimentară a comenzii (art. 3.6), să ceară achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare înainte de expedierea produselor către cumpărător.

V.7.        Eventualele reduceri din prețul produselor acordate de către vânzător către cumpărător nu se pot combina reciproc.

V.8.        În cazul în care acest lucru este uzual în cadrul contactului de afaceri sau este stabilit prin reglementări juridice general obligatorii, vânzătorul îi va emite cumpărătorului actul fiscal - factura pentru plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare. Vânzătorul este plătitor de taxă pe valoare adăugată. Actul fiscal - factura va fi emis de către vânzător către cumpărător în urma achitării prețului produselor și va fi trimis în formă electronică pe adresa electronică a cumpărătorului.

 

VI. Abandonarea contractului de vânzare-cumpărare

VI.1.      Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că, nu este posibilă, printre altele, abandonarea contractului de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor care au fost modificate potrivit dorinței cumpărătorului sau pentru persoana sa, a contractului privind livrarea de produse ușor perisabile, precum și produse care, după livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte produse, a contractului privind livrarea produselor în ambalaje închise, produse pe care consumatorul le-a scos din ambalaj, și din motive de igienă, produsele nu pot fi returnate, și a contractului privind livrarea unei înregistrări audio sau video sau a unui program de calculator, dacă clientul a deteriorat ambalajul original al acesteia.

VI.2.      Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că nu este posibilă abandonarea contractului privind produsele limitate, posibilitatea achiziționării cărora a fost câștigată într-o tombolă cu denumirea "raffle", întrucât este un contract al cărui obiect este un joc.

VI.3.      În afară de cazurile menționate în art. VI.1., VI.2. sau alte cazuri, în care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi abandonat, cumpărătorul are dreptul de a abandona contractul de vânzare-cumpărare, și anume în termen de 14 (paisprezece) zile de la preluarea produselor.

VI.4.      În cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare sunt câteva tipuri de produse sau livrarea a mai multor componente, acest termen  începe să curgă de la data preluării ultimei livrări de produse. Notificarea de abandonare a contractului de vânzare-cumpărare trebuie să-i fie comunicată vânzătorului în termenii specificați în art. VI.3. Pentru abandonarea contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate face uz de formularul model care se poate completa AICI. Notificarea de abandonarea a contractului de vânzare-cumpărare poate fi trimisă de către cumpărător către vânzător pe adresa vânzătorului sau pe adresa de poștă electronică a vânzătorului [email protected].

VI.6.      În cazul abandonării contractului de vânzare-cumpărare potrivit art. VI.3. din Termeni și condiții, contractul de vânzare-cumpărare se reziliază de la început. Produsele trebuie să-i fie returnate vânzătorului în termen de 14 (paisprezece) zile de la data trimiterii către vânzător a notificării privind  abandonarea contractului. În cazul în care cumpărătorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă cheltuielile cu returnarea produselor către vânzător.

VI.7.      În cazul abandonării contractului potrivit art. VI.3. din Termeni și condiții, vânzătorul restituie mijloacele bănești obținute de la cumpărător, în termen de 14 (paisprezece) zile de la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător. În cazul achitării produselor prin modalitatea de plată cu ramburs, mijloacele bănești vor fi restituite prin modalitatea identică cu cea prin care au fost obținute de către vânzător de la cumpărător. Vânzătorul este, de asemenea, în drept să restituie prestația furnizată de către cumpărător deja la returnarea produselor de către cumpărător sau printr-o altă modalitate, dacă cumpărătorul este de acord cu aceasta și cumpărătorului nu i se nasc prin aceasta costuri suplimentare. În cazul în care cumpărătorul abandonează contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie mijloacele bănești către cumpărător înainte ca acesta să-i returneze produsele sau să-i dovedească faptul că i-a expediat vânzătorului produsele.

VI.8.      În cazul abandonării contractului potrivit art. VI.3. din Termeni și condiții, cumpărătorul are dreptul la restituirea prețului de vânzare-cumpărare a produsului (după deducerea eventualelor costuri suplimentare ale vânzătorului) și în forma unui credit sau voucher în valoarea prețului de vânzare-cumpărare a produsului returnat, care poate fi utilizat pentru cumpărarea produselor pe site-ul sau în magazinul fizic al vânzătorului.

VI.9.      În cazul abandonării contractului de vânzare-cumpărare conform art, VI.3. din Termeni și Condiții prin intermediul unei locații comerciale a vânzătorului în afara teritoriului României (partener contractual al vânzătorului), vânzătorul nu este obligat să elibereze cumpărătorului mijloacele financiare, sau voucherul (creditul) imediat în momentul abandonării contractului. În acest caz, cumpărătorul este obligat să comunice vânzătorului numărul contului bancar (IBAN) la care fondurile vor fi remise în termen de 14 zile. În cazul unui voucher (credit), cumpărătorul va comunica vânzătorului adresa poștală sau de e-mail la care îi va fi trimis voucherul în termen de 14 zile.

VI.10.   Dreptul la compensarea prejudiciilor apărute la produse poate fi compensat de către vânzător cu dreptul cumpărătorului la restituirea prețului de vânzare-cumpărare.

VI.11.   În cazurile în care cumpărătorul are dreptul la abandonarea contractului de vânzare-cumpărare, și vânzătorul are dreptul să abandoneze oricând contractul de vânzare-cumpărare, și anume până la momentul de preluare a produselor de către cumpărător.  Într-un astfel de caz, vânzătorul îi restituie cumpărătorului prețul de vânzare-cumpărare fără întârziere inutilă, și anume în contul stabilit de către cumpărător în cazul plății la preluare (plata cu ramburs). În cazul plății în avans, vânzătorul îi restituie cumpărătorului prețul de vânzare-cumpărare prin modalitatea în care acesta a fost obținut sau în contul bancar al cumpărătorului, opțiunea fiind a vânzătorului.

VI.12.   În cazul în care, împreună cu produsele, cumpărătorului i-a fost acordat și un cadou, contractul de donație între vânzător și cumpărător este încheiat cu clauza de dezangajare că, dacă are loc abandonarea contractului de vânzare-cumpărare de către cumpărător, contractul de donație referitor la un astfel de cadou își pierde valabilitatea iar cumpărătorul este obligat să-i restituie vânzătorului și cadoul împreună cu produsele.

VI.13.   Vânzătorul își rezervă dreptul să anuleze comanda produselor pentru care au fost folosite mai multe cupoane de reducere sau dacă a fost folosită o reducere mai mare de 20% la produsele deja ieftinite.

VII. Transport și livrare produse

VII.1.    În cazul în care modalitatea de transport este negociată în baza cerinței speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și eventualele cheltuieli suplimentare legate de această modalitate de transport.

VII.2.    În cazul în care vânzătorul, potrivit contractului de vânzare-cumpărare, este obligat să livreze produsele în locația stabilită de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare. În cazul în care cumpărătorul nu preia produsele la livrare, vânzătorului i se constituie dreptul la compensarea cheltuielilor cu taxa poștală și taxele aferente în cuantum de 30 LEI (în litere: treizeci de lei) și, pe lângă aceasta, vânzătorul este în drept să abandoneze contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul nu preia produsele la livrare, vânzătorul mai este în drept să-l pună pe cumpărător pe lista sa de cumpărători lipsiți de fiabilitate (denumită în continuare ”blacklist”), cu precizarea că toate persoanele înscrise pe blacklist-ul vânzătorului, în cazul unor cumpărături viitoare, sunt obligate să plătească produsele comandate înainte de expedierea acestora. 

VII.3.    În cazul în care, dintr-un motiv de partea cumpărătorului, produsele trebuie să fie livrate repetat sau printr-o modalitate diferită de cea menționată în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile cu repetarea livrării produselor, respectiv cheltuielile cu o altă modalitate de livrare.

VII.4.    La preluarea produselor de la compania de transport, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajului și, în cazul oricăror defecte, să-l informeze imediat pe transportator și să întocmească împreună cu acesta un proces verbal. În cazul în care se constată că ambalajul a fost deteriorat pentru că trimiterea a fost deschisă neautorizat, cumpărătorul nu este obligat să preia coletul de la transportator. Reclamațiile ulterioare nu se vor lua în considerare.

VII.5.    Celelalte drepturi și obligații ale părților contractului în cursul transportului produselor pot fi reglementate prin condițiile de livrare ale vânzătorului, dacă au fost emise de către acesta. Cuantumul taxei de transport și informațiile suplimentare se află pe adresa: https://www.sportconcept.ro/plata-si-livrare.

VIII. Drepturi din prestații defectuoase

VIII.1.  Drepturile și obligațiile părților contractului în ceea ce privește prestația defectuoasă se supun reglementărilor juridice general obligatorii.

VIII.2.  Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru faptul că produsele nu au defecte la preluare. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului îndeosebi pentru faptul că, în momentul în care cumpărătorul a preluat produsele:

                       i.     produsele au caracteristicile pe care și le-a agreat cumpărătorul cu vânzătorul și, dacă nu există un astfel de agrement, caracteristicile pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care le așteaptă cumpărătorul având în vedere natura produselor și promovarea acestora;

                       ii.     produsele sunt potrivite pentru scopul specificat pentru utilizare de către vânzător sau pentru care se utilizează de obicei acel tip de produse;

                      iii.     produsele sunt conforme cu calitatea sau execuția mostrei sau modelului convenit, dacă calitatea sau execuția au fost stabilite potrivit mostrei sau modelului convenit

                      iv.     produsele sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare;

                       v.     produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor juridice.

 VIII.3.  Prevederile specificate la art. 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică în cazul produselor vândute la un preț redus acordat pentru defectul pentru care a fost negociat prețul redus, pentru uzura produselor cauzată de utilizarea obișnuită a acestora, al produselor utilizate, pentru defectul corespunzător gradului de utilizare sau uzură, pe care l-au avut produsele în momentul preluării de către cumpărător sau dacă acest lucru decurge din natura produselor.

VIII.4.  În cazul în care defectul apare în decurs de șase luni de la preluarea produselor, se consideră că produsele au fost defecte deja la preluare. Cumpărătorul este în drept să exercite dreptul din defectul care apare la produsele de consum în decurs de douăzeci și patru de luni de la preluare.

VIII.5.  Drepturile din prestațiile defectuoase sunt exercitate de către cumpărător la vânzător, pe adresa sau la punctul de lucru al acestuia.

VIII.6.  Celelalte drepturi și obligații referitoare la răspunderea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate prin Regulamentul reclamațiilor al vânzătorului.

IX. Alte drepturi și obligații ale părților contractante

IX.1.      Cumpărătorul obține dreptul de proprietate asupra produselor prin achitarea întregului preț de vânzare-cumpărare pentru produse.

IX.2.      În ceea ce privește cumpărătorul, vânzătorul nu este legat în niciun fel de niciun cod de comportament.

IX.3.      Organul competent pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor comerciale decurgând din contractul de vânzare-cumpărare este Autoritatea Națională pentru Protectia Consumatorilor cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865, adresa de internet: www.anpc.gov.ro .

IX.4.      Vânzătorul este în drept să vândă produsele în baza licenței de funcționare. Controlul în ceea ce privește licențele de funcționare este efectuat de către autoritatea competentă pentru acordarea licențelor de funcționare. Supravegherea în domeniul protecției datelor cu caracter personal este efectuată de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

X. Declarație privind protecția vieții private

X.1.        Prin faptul că, cumpărătorul/vizitatorul interfeței web (denumit în continuare cumpărător/vizitator), vizitează interfața web a magazinului vânzătorului, îl contactează pe vânzător prin intermediul media de socializare sau îi furnizează într-un alt mod vânzătorului datele sale (inclusiv participarea la competiții sau la evenimentele publicate pe interfața web a magazinului), o astfel de persoană confirmă că a citit prevederile acestor Termeni și condiții privind protecția vieții private.

X.2.        Vânzătorul are calitatea de administrator al datelor cu caracter personal referitoare la cumpărător și al datelor privind vizitatorii interfeței web a magazinului.

COLECTAREA DATELOR

X.3.        Datele referitoare la persoana cumpărătorului le obținem exclusiv de la cumpărător. Vânzătorul nu obține nici o informație despre cumpărător din alte surse externe, cu excepția datelor furnizate în cursul vizitei interfeței web a magazinului. 

X.4.        Datele cu caracter personal, pe care le furnizează cumpărătorul/vizitatorul către vânzător, pot include: 

a)     datele referitoare la persoana cumpărătorului: prenumele, numele; adresa de 
e-mail; numărul de telefon; informații privind contul bancar; sexul; data dumneavoastră de naștere; datele menționate în cadrul corespondenței; actualizarea datelor care i-au fost furnizate vânzătorului;

b)    datele privind vizitatorii interfeței web a magazinului în limita adresei IP; numele de utilizator; detalii privind plățile; istoricul comenzilor; denumirea domeniului și a țării care trimite cererea pentru date; tipul și versiunea navigatorului; tipurile și versiunile accesoriilor navigatorului; sistemul de operare și platforma; datele privind vizita, inclusiv adresele URL ale paginilor care trimit la interfața web a magazinului, prin intermediul interfeței web a magazinului sau de pe interfața web a magazinului (inclusiv data și ora), ora și durata vizitelor anumitor site-uri, datele privind interacțiunea cu pagina (de exemplu, navigarea, click-ul și amplasarea cursorului mouse-ului), modalitatea de părăsire a paginii, datele privind operarea, datele privind postarea și alte date furnizate în cursul solicitării de alte servicii sau descărcări;

c)     datele privind produsele pe care le furnizează vânzătorul către cumpărător: datele necesare pentru furnizarea produselor (inclusiv datele din formulare pentru verificarea contului, detalii privind comanda, istoricul comenzilor, datele pentru plată, adresa de livrare, cerințele și restricționarea în ceea ce privește remiterea, mesajele de recomandare și informațiile fiscale); datele pentru serviciile pentru clienți și datele pentru managementul raporturilor cu clienții și marketing;

d)    în cazul în care, pentru luarea legăturii cu vânzătorul sau pentru obținerea informațiilor despre produsele vânzătorului, cumpărătorul va face uz de media de socializare, datele din profilul media de socializare (inclusiv preferințele și comunicarea cu vânzătorul pe Facebook, Instagram și Twitter) și datele pe care le publică cumpărătorul/vizitatorul pe profilul vânzătorului, care au legătură cu activitatea de afaceri a vânzătorului;

e)     în cazul în care vizitatorul/cumpărătorul participă la acțiunile vânzătorului, fotografiile și înregistrările video din cadrul acțiunii (fapt despre care participanții la acțiune vor fi informați și în cursul acțiunii).

FOLOSIREA DATELOR

X.5.        Vânzătorul colectează, folosește și stochează datele cu caracter personal menționate mai sus din următoarele motive:

X.5.1      În cazul în care vizitatorul/cumpărătorul vizitează interfața web a magazinului:

a)    pentru facilitarea obținerii accesului și utilizarea interfeței web a magazinului;

b)    pentru furnizarea suportului tehnic;

c)     pentru furnizarea informațiilor și prestarea serviciilor pe care le solicită cumpărătorul/vizitatorul de la vânzător;

d)    pentru asigurarea securității serviciilor prestate și a interfeței web a magazinului;

e)     pentru stocarea informațiilor privind preferințele vizitatorilor/cumpărătorilor în scopul adaptării interfeței web a magazinului la interese individuale;

f)     pentru recunoașterea vizitatorului interfeței web a magazinului în cursul accesului repetat;

g)    pentru procesarea comenzilor pentru produse sau servicii;

h)    pentru îmbunătățirea și mentenanța interfeței web a magazinului și pentru compilarea statisticilor privind vizitele interfeței web a magazinului.

Aceste informații vor fi, în măsură maxim posibilă, anonimizate și, persoana concretă a cumpărătorului/vizitatorului nu va putea fi identificată din datele colectate. Aceste informații vor fi stocate pe o perioadă maximă de 30 de zile.

X.5.2      În cazul în care vânzătorul îi furnizează cumpărătorului produse sau îi prestează servicii:

a)     în scopul furnizării produselor comandate sau al serviciilor prestate (inclusiv posibilitatea de a confirma și a procesa comenzile, pentru administrarea contului de client, a impozitelor și a cheltuielilor, pentru facturare și recuperare de datorii);

b)    în scopul chestiunilor sau a problemelor care apar la produsele vândute sau la serviciile prestate, inclusiv toate  întrebările pe care le poate avea cumpărătorul în legătură cu modalitatea în care sunt colectate, stocate și utilizate datele lui cu caracter personal sau cerințele pentru furnizarea copiilor datelor, pe care le are despre cumpărător în evidența sa. văzătorul

c)     doar dacă cumpărătorul își dă consimțământul, în scopuri de marketing ale vânzătorului, sub formă de e-mailuri care furnizează informații despre produsele și serviciile vânzătorului și de mesaje de reclamă.

Datele menționate la lit. a) și b) vor fi stocate de către Vânzător pentru o perioadă generală de arhivare de 5 ani.

Consimțământul cu procesarea datelor cu caracter personal furnizat către vânzător potrivit lit. c) în scopuri de marketing este valabil timp de 5 ani, cel târziu însă până la revocarea consimțământului de către cumpărător.

X.5.3      În scopul respectării tuturor procedurilor, legilor și reglementărilor care se referă la vânzător.

X.5.4      În scopul exercitării sau al apărării drepturilor legale ale vânzătorului.

BAZA JURIDICĂ PENTRU UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

X.6.        Baza juridică pentru utilizarea datelor cu caracter personal descrisă în prezentul articol privind protecția vieții private, este următorul: 

a)     utilizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru vânzător în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din orice contract încheiat cu cumpărătorul (de exemplu, soluționarea comenzii, pentru respectarea condițiilor de utilizare a interfeței web a magazinului;

b)    utilizarea datelor cu caracter personal este indispensabilă pentru respectarea obligațiilor legale ale vânzătorului (de exemplu, pentru furnizarea datelor către administrația fiscală);

c)     în cazul în care nu este valabilă posibilitatea (a) și nici (b), utilizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime ale vânzătorului (de exemplu, operarea interfeței web a magazinului; furnizarea de produse și prestarea de servicii către cumpărător, efectuarea și primirea de plăți)

X.7.     O categorie specială de date cu caracter personal poate fi utilizată de către vânzător doar în cazul în care cumpărătorul și-a dat consimțământul pentru aceasta (consimțământ pe care îl poate revoca oricând, cum este menționat mai jos).

X.8.      În viitor, un alt mod de utilizare a datelor cu caracter personal s-ar putea să fie supus acordării consimțământului din partea cumpărătorului (pe care îl poate revoca oricând, așa cum este menționat mai jos). 

X.9.      În cazul în care cumpărătorul și-a dat consimțământul la procesarea datelor cu caracter personal dincolo de limita pentru îndeplinirea obligațiilor decurgând din contract sau comandă (îndeosebi în scopuri de marketing), poate revoca oricând consimțământul său - într-un astfel de caz, cumpărătorul poate lua legătura cu vânzătorul prin intermediul unui contact destinat protecției datelor cu caracter personal: [email protected] și vânzătorul nu va utiliza datele cu caracter personal în scopurile revocate. 

FIȘIERELE COOKIES

X.10.     Unele pagini de pe interfața web a magazinului folosesc fișiere cookies, ceea ce sunt mici fișiere care sunt amplasate în navigatorul de internet, când cumpărătorul/vizitatorul vizitează interfața web a magazinului. Fișierele cookies sunt utilizate în scopul oferirii în viitor a unor posibilități adaptate grație faptului că sunt recunoscute și ținute în memorie preferințele concrete ale vizitatorilor în cursul vizitelor.

X.11.     În cazul în care, pe interfața web a magazinului se utilizează fișierele cookies, vizitatorul/cumpărătorul le poate bloca oricând.  Pentru aceasta se poate activa setarea navigatorului care permite respingerea setării tuturor sau numai a unora din fișiere cookies. Dacă însă vizitatorul/cumpărătorul face uz de setarea navigatorului care blochează toate fișierele cookies (inclusiv fișierele cookies indispensabile), s-ar putea să nu obțină accesul la întreaga interfață web a magazinului sau la unele părți ale acesteia sau să folosească toate sau unele funcții care sunt furnizate prin intermediul interfeței web.

X.12.     Informațiile detaliate despre fișierele cookies, care sunt utilizate și despre scopurile acestora, sunt menționate aici: https://www.sportconcept.ro/politica-de-confidentialitate. În cazul în care vizitatorul/cumpărătorul va utiliza în continuare interfața web a magazinului, este de acord cu utilizarea fișierelor cookies de către vânzător, așa cum este descris în acești Termeni și condiții și în cadrul link-ului menționat mai sus.

DREPTURILE PERSOANELOR DESPRE CARE SE PROCESEAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

X.14.     Referitor la datele cu caracter personal, fiecare persoană, despre care se procesează astfel de date, are anumite drepturi. 

Fiecare persoană are dreptul să solicite:

a)     furnizarea accesului la datele cu caracter personal pe care le procesează vânzătorul despre aceasta;

b)    să actualizeze orice date cu caracter personal proprii, care nu sunt actuale sau corecte;

c)     îndepărtarea datelor cu caracter personal ținute de către vânzător cu privire la aceasta;

d)    restricționarea modalității de procesare a datelor sale cu caracter personal;

e)     împiedicarea procesării datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing direct;

f)     furnizarea copiilor datelor cu caracter personal aflate în evidența vânzătorului în legătură cu persoana;

g)    formularea obiecției justificate împotriva folosirii abuzive a datelor sale cu caracter personal de către vânzător. 

X.15.     Toate cerințele menționate mai sus vor fi examinate de către vânzător și, într-un termen adecvat, va fi trimis un răspuns (întotdeauna însă cel târziu în termenele stabilite legal). 

X.16.     Vânzătorul însă atrage atenția asupra faptului că anumite date cu caracter personal pot fi, în anumite împrejurări, excluse din cerințele de mai sus. În cazul în care apare o astfel de excepție, va comunica această situație în cadrul răspunsului la solicitarea remisă. Înainte ca vânzătorul să reacționeze la solicitare, poate cere de la solicitant să-i furnizeze informații indispensabile pentru verificarea identității lui.

SECURITATEA

X.17.     Vânzătorul pune un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal contra pierderii, utilizării abuzive, publicării, modificării, accesării neautorizate, lipsei de acces și distrugerii și adoptă toate măsurile preventive adecvate pentru protejarea confidențialității datelor cu caracter personal inclusiv măsurile tehnice și organizatorice adecvate. Măsurile organizatorice includ mecanismele de control, restricționând accesul fizic la spațiul administrativ al vânzătorului, instructajele angajaților și încuierea dosarelor fizice în cartoteci. Măsurile tehnice includ utilizarea criptării, a parolelor pentru acces la sistemele vânzătorului și utilizarea de software antivirus. 

X.18.     La furnizarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal pot fi transferate prin intermediul internetului. Cu toate că vânzătorul depune efort maxim ca să protejeze datele cu caracter personal, care îi sunt furnizate de către cumpărător, transferul de informații prin internet nu este absolut sigur. Prin urmare, cumpărătorul ia la cunoștință faptul că vânzătorul nu îi poate garanta securitatea datelor cu caracter personal care sunt transferate pe interfața web a magazinului vânzătorului și că un astfel de transfer ale loc pe răspunderea cumpărătorului. Îndată ce vânzătorul obține datele cu caracter personal, va utiliza proceduri stricte și elemente de securizare pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste date. 

X.19.     În cazul în care vânzătorul a alocat o parolă persoanei cumpărătorului/vizitatorului sau dacă cumpărătorul și-a ales-o singur, parolă care îi permite accesul la contul de utilizator, o astfel de persoană răspunde pentru păstrarea acestei parole în confidențialitate.

X.20.     Interfața web a magazinului și paginile de pe media de socializare pot conține, ocazional, linkuri către site-urile web operate de către terți, inclusiv rețelele partenerilor și ale societăților din grupul vânzătorului. Vânzătorul atrage atenția asupra faptului că prezentele prevederi privind protecția vieții private sunt valabile doar pentru datele cu caracter personal pe care le colectează vânzătorul prin intermediul interfeței web a magazinului și al paginilor de pe media de socializare și că nu poate fi responsabil pentru datele cu caracter personal care sunt colectate și stocate de către terți. Website-urile terților au condițiile lor proprii pentru protecția vieții private iar persoana, care le acceptă, ar trebui să le ia la cunoștință înainte de a trimite orice date pe aceste website-uri.

XI. Proprietatea intelectuală

XI.1.      Cumpărătorul recunoaște și acceptă că designul și prezentarea grafică a site-ului precum și orice baze de date sau elemente publicate pe site pot fi protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală. Cumpărătorul recunoaște și acceptă că dreptul de utilizare a Site-ului este strict limitat la vizualizarea și/sau imprimarea informațiilor disponibile pe Site în scopuri personale. Cumpărătorul nu va dispune de alte drepturi decât cele prevăzute în mod expres în acest document asupra elementelor menționate mai sus. 

XI.2.      O potențială încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală în legătura cu site-ul sportconcept.ro poate fi raportată pe adresa email: [email protected].

XII. Prevederi finale

XII.1.  În cazul în care raportul bazat pe contractul de vânzare-cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile contractului negociază faptul că acel raport se supune dreptului român. Prin aceasta nu se aduce atingere drepturilor consumatorilor decurgând din reglementări juridice general obligatorii.

XII.2.  În cazul în care vreo prevedere din acești Termeni și condiții este invalidă sau ineficientă sau devine invalidă sau ineficientă, în locul prevederii invalide intră în vigoare prevederea al cărei sens este cât mai apropiat de prevederea invalidă. Prin invaliditatea sau ineficiența unei prevederi nu se aduce atingere valabilității celorlalte prevederi.

XII.3.  Raporturile și eventualele litigii apărute în baza contractului de vânzare-cumpărare vor fi soluționate exclusiv potrivit dreptului României de către instanțele competente din România. 

XII.4.  Eventualele litigii între vânzător și cumpărător se pot soluționa și pe cale extrajudiciară. Într-un astfel de caz, cumpărătorul - consumatorul poate contacta entitatea de soluționare extrajudiciară a litigiului. 

XII.5.  Contractul se încheie în limba română. În cazul în care, pentru necesitățile cumpărătorului, se realizează traducerea textului contractului, este valabil faptul că, în cazul litigiului privind interpretarea noțiunilor, este valabilă interpretarea contractului în limba română. 

XII.6.  Acești termeni și condiții inclusiv părțile acestora intră în vigoare la data de 01.10.2020 și anulează textele Termenilor și condițiilor precedente, inclusiv părțile acestora, cu precizarea că sunt accesibile la sediul și punctele de lucru ale vânzătorului sau, în formă electronică, pe sportconcept.ro.

XII.7.  Datele de contact ale vânzătorului: 

XII.8.  Adresa de corespondență: Str. Dr. Grigore T. Popa nr.2, ap. 17, Timișoara, Timiș, România
Adresa pentru retururi: Calea Aradului, Nr.115, 300645, Timișoara, Timiș, România

XII.9.  Adresa poștei electronice: [email protected]

XII.10. Telefon: +40 721 872 959.