POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

ale societății comerciale Sport Concept S.R.L.
având sediul în  Str. Dr. Grigore T. Popa nr.2, ap. 17, Timișoara, Timiș, România
cod de identificare fiscală: RO23359799
înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J35/684/2008 pentru vânzarea produselor prin intermediul magazinului on-line situat pe adresa de internet www.sportconcept.ro 

Declarație privind protecția vieții private

1.    Prin faptul că, cumpărătorul/vizitatorul interfeței web (denumit în continuare cumpărător/vizitator), vizitează interfața web a magazinului vânzătorului, îl contactează pe vânzător prin intermediul media de socializare sau îi furnizează într-un alt mod vânzătorului datele sale (inclusiv participarea la competiții sau la evenimentele publicate pe interfața web a magazinului), o astfel de persoană confirmă că a citit prevederile acestor Termeni și condiții privind protecția vieții private

2.  Vânzătorul are calitatea de administrator al datelor cu caracter personal referitoare la cumpărător și al datelor privind vizitatorii interfeței web a magazinului.

COLECTAREA DATELOR

3.  Datele referitoare la persoana cumpărătorului le obținem exclusiv de la cumpărător. Vânzătorul nu obține nici o informație despre cumpărător din alte surse externe, cu excepția datelor furnizate în cursul vizitei interfeței web a magazinului.  

4.  Datele cu caracter personal, pe care le furnizează cumpărătorul/vizitatorul către vânzător, pot include:  

a) datele referitoare la persoana cumpărătorului: prenumele, numele; adresa de e-mail; numărul de telefon; informații privind contul bancar; sexul; data dumneavoastră de naștere; datele menționate în cadrul corespondenței; actualizarea datelor care i-au fost furnizate vânzătorului;

b) datele privind vizitatorii interfeței web a magazinului în limita adresei IP; numele de utilizator; detalii privind plățile; istoricul comenzilor; denumirea domeniului și a țării care trimite cererea pentru date; tipul și versiunea navigatorului; tipurile și versiunile accesoriilor navigatorului; sistemul de operare și platforma; datele privind vizita, inclusiv adresele URL ale paginilor care trimit la interfața web a magazinului, prin intermediul interfeței web a magazinului sau de pe interfața web a magazinului (inclusiv data și ora), ora și durata vizitelor anumitor site-uri, datele privind interacțiunea cu pagina (de exemplu, navigarea, click-ul și amplasarea cursorului mouse-ului), modalitatea de părăsire a paginii, datele privind operarea, datele privind postarea și alte date furnizate în cursul solicitării de alte servicii sau descărcări;

c) datele privind produsele pe care le furnizează vânzătorul către cumpărător: datele necesare pentru furnizarea produselor (inclusiv datele din formulare pentru verificarea contului, detalii privind comanda, istoricul comenzilor, datele pentru plată, adresa de livrare, cerințele și restricționarea în ceea ce privește remiterea, mesajele de recomandare și informațiile fiscale); datele pentru serviciile pentru clienți și datele pentru managementul raporturilor cu clienții și marketing;

d) în cazul în care, pentru luarea legăturii cu vânzătorul sau pentru obținerea informațiilor despre produsele vânzătorului, cumpărătorul va face uz de media de socializare, datele din profilul media de socializare (inclusiv preferințele și comunicarea cu vânzătorul pe Facebook, Instagram și Twitter) și datele pe care le publică cumpărătorul/vizitatorul pe profilul vânzătorului, care au legătură cu activitatea de afaceri a vânzătorului;

e) în cazul în care vizitatorul/cumpărătorul participă la acțiunile vânzătorului, fotografiile și înregistrările video din cadrul acțiunii (fapt despre care participanții la acțiune vor fi informați și în cursul acțiunii).

FOLOSIREA DATELOR

5.  Vânzătorul colectează, folosește și stochează datele cu caracter personal menționate mai sus din următoarele motive:

a) În cazul în care vizitatorul/cumpărătorul vizitează interfața web a magazinului:

i. pentru facilitarea obținerii accesului și utilizarea interfețe web a magazinului;

ii. pentru furnizarea suportului tehnic;

iii. pentru furnizarea informațiilor și prestarea serviciilor pe care le solicită cumpărătorul/vizitatorul de la vânzător;

iv. pentru asigurarea securității serviciilor prestate și a interfeței web a magazinului;

v. pentru stocarea informațiilor privind preferințele vizitatorilor/cumpărătorilor în scopul adaptării interfeței web a magazinului la interese individuale;

vi. pentru recunoașterea vizitatorului interfeței web a magazinului în cursul accesului repetat;

vii. pentru procesarea comenzilor pentru produse sau servicii;

viii. pentru îmbunătățirea și mentenanța interfeței web a magazinului și pentru compilarea statisticilor privind vizitele interfeței web a magazinului.

Aceste informații vor fi, în măsură maxim posibilă, anonimizate și, persoana concretă a cumpărătorului/vizitatorului nu va putea fi identificată din datele colectate. Aceste informații vor fi stocate pe o perioadă maximă de 30 de zile.

b) În cazul în care vânzătorul îi furnizează cumpărătorului produse sau îi prestează servicii:

i. în scopul furnizării produselor comandate sau al serviciilor prestate (inclusiv posibilitatea de a confirma și a procesa comenzile, pentru administrarea contului de client, a impozitelor și a cheltuielilor, pentru facturare și recuperare de datorii);

ii. în scopul chestiunilor sau a problemelor care apar la produsele vândute sau la serviciile prestate, inclusiv toate întrebările pe care le poate avea cumpărătorul în legătură cu modalitatea în care sunt colectate, stocate și utilizate datele lui cu caracter personal sau cerințele pentru furnizarea copiilor datelor, pe care le are despre cumpărător în evidența sa. văzătorul 

iii. doar dacă cumpărătorul își dă consimțământul, în scopuri de marketing ale vânzătorului, sub formă de e-mailuri care furnizează informații despre produsele și serviciile vânzătorului și de mesaje de reclamă.

Datele menționate la lit. a) și b) vor fi stocate de către Vânzător pentru o perioadă generală de arhivare de 5 ani.

Consimțământul cu procesarea datelor cu caracter personal furnizat către vânzător potrivit lit. c) în scopuri de marketing este valabil timp de 5 ani, cel târziu însă până la revocarea consimțământului de către cumpărător.  

c) În scopul respectării tuturor procedurilor, legilor și reglementărilor care se referă la vânzător.

d) În scopul exercitării sau al apărării drepturilor legale ale vânzătorului.

BAZA JURIDICĂ PENTRU UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.  Baza juridică pentru utilizarea datelor cu caracter personal descrisă în prezentul articol privind protecția vieții private, este următorul:  

a) utilizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru vânzător în scopul îndeplinirii obligațiilor decurgând din orice contract încheiat cu cumpărătorul (de exemplu, soluționarea comenzii, pentru respectarea condițiilor de utilizare a interfeței web a magazinului;

b) utilizarea datelor cu caracter personal este indispensabilă pentru respectarea obligațiilor legale ale vânzătorului (de exemplu, pentru furnizarea datelor către administrația fiscală);

c) în cazul în care nu este valabilă posibilitatea (a) și nici (b), utilizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interesele legitime ale vânzătorului (de exemplu, operarea interfeței web a magazinului; furnizarea de produse și prestarea de servicii către cumpărător, efectuarea și primirea de plăți)

7.  O categorie specială de date cu caracter personal poate fi utilizată de către vânzător doar în cazul în care cumpărătorul și-a dat consimțământul pentru aceasta (consimțământ pe care îl poate revoca oricând, cum este menționat mai jos).

8.  În viitor, un alt mod de utilizare a datelor cu caracter personal s-ar putea să fie supus acordării consimțământului din partea cumpărătorului (pe care îl poate revoca oricând, așa cum este menționat mai jos).  

9.  În cazul în care cumpărătorul și-a dat consimțământul la procesarea datelor cu caracter personal dincolo de limita pentru îndeplinirea obligațiilor decurgând din contract sau comandă (îndeosebi în scopuri de marketing), poate revoca oricând consimțământul său - într-un astfel de caz, cumpărătorul poate lua legătura cu vânzătorul prin intermediul unui contact destinat protecției datelor cu caracter personal: [email protected] și vânzătorul nu va utiliza datele cu caracter personal în scopurile revocate.  

FIȘIERELE COOKIES

10.  Unele pagini de pe interfața web a magazinului folosesc fișiere cookies, ceea ce sunt mici fișiere care sunt amplasate în navigatorul de internet, când cumpărătorul/vizitatorul vizitează interfața web a magazinului. Fișierele cookies sunt utilizate în scopul oferirii în viitor a unor posibilități adaptate grație faptului că sunt recunoscute și ținute în memorie preferințele concrete ale vizitatorilor în cursul vizitelor.

11.  În cazul în care, pe interfața web a magazinului se utilizează fișierele cookies, vizitatorul/cumpărătorul le poate bloca oricând. Pentru aceasta se poate activa setarea navigatorului care permite respingerea setării tuturor sau numai a unora din fișiere cookies. Dacă însă vizitatorul/cumpărătorul face uz de setarea navigatorului care blochează toate fișierele cookies (inclusiv fișierele cookies indispensabile), s-ar putea să nu obțină accesul la întreaga interfață web a magazinului sau la unele părți ale acesteia sau să folosească toate sau unele funcții care sunt furnizate prin intermediul interfeței web.

DREPTURILE PERSOANELOR DESPRE CARE SE PROCESEAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL

14. Referitor la datele cu caracter personal, fiecare persoană, despre care se procesează astfel de date, are anumite drepturi.

Fiecare persoană are dreptul să solicite:

a) furnizarea accesului la datele cu caracter personal pe care le procesează vânzătorul despre aceasta;

b) să actualizeze orice date cu caracter personal proprii, care nu sunt actuale sau corecte;

c) îndepărtarea datelor cu caracter personal ținute de către vânzător cu privire la aceasta;

d) restricționarea modalității de procesare a datelor sale cu caracter personal;

e) împiedicarea procesării datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing direct;

f) furnizarea copiilor datelor cu caracter personal aflate în evidența vânzătorului în legătură cu persoana;

g) formularea obiecției justificate împotriva folosirii abuzive a datelor sale cu caracter personal de către vânzător.

15.  Toate cerințele menționate mai sus vor fi examinate de către vânzător și, într-un termen adecvat, va fi trimis un răspuns (întotdeauna însă cel târziu în termenele stabilite legal).

16.  Vânzătorul însă atrage atenția asupra faptului că anumite date cu caracter personal pot fi, în anumite împrejurări, excluse din cerințele de mai sus. În cazul în care apare o astfel de excepție, va comunica această situație în cadrul răspunsului la solicitarea remisă. Înainte ca vânzătorul să reacționeze la solicitare, poate cere de la solicitant să-i furnizeze informații indispensabile pentru verificarea identității lui.

SECURITATEA

17.  Vânzătorul pune un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal contra pierderii, utilizării abuzive, publicării, modificării, accesării neautorizate, lipsei de acces și distrugerii și adoptă toate măsurile preventive adecvate pentru protejarea confidențialității datelor cu caracter personal inclusiv măsurile tehnice și organizatorice adecvate. Măsurile organizatorice includ mecanismele de control, restricționând accesul fizic la spațiul administrativ al vânzătorului, instructajele angajaților și încuierea dosarelor fizice în cartoteci. Măsurile tehnice includ utilizarea criptării, a parolelor pentru acces la sistemele vânzătorului și utilizarea de software antivirus.

18.  La furnizarea datelor cu caracter personal, datele cu caracter personal pot fi transferate prin intermediul internetului. Cu toate că vânzătorul depune efort maxim ca să protejeze datele cu caracter personal, care îi sunt furnizate de către cumpărător, transferul de informații prin internet nu este absolut sigur. Prin urmare, cumpărătorul ia la cunoștință faptul că vânzătorul nu îi poate garanta securitatea datelor cu caracter personal care sunt transferate pe interfața web a magazinului vânzătorului și că un astfel de transfer ale loc pe răspunderea cumpărătorului. Îndată ce vânzătorul obține datele cu caracter personal, va utiliza proceduri stricte și elemente de securizare pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste date.

19.  În cazul în care vânzătorul a alocat o parolă persoanei cumpărătorului/vizitatorului sau dacă cumpărătorul și-a ales-o singur, parolă care îi permite accesul la contul de utilizator, o astfel de persoană răspunde pentru păstrarea acestei parole în confidențialitate.

20.  Interfața web a magazinului și paginile de pe media de socializare pot conține, ocazional, link-uri către site-urile web operate de către terți, inclusiv rețelele partenerilor și ale societăților din grupul vânzătorului. Vânzătorul atrage atenția asupra faptului că prezentele prevederi privind protecția vieții private sunt valabile doar pentru datele cu caracter personal pe care le colectează vânzătorul prin intermediul interfeței web a magazinului și al paginilor de pe media de socializare și că nu poate fi responsabil pentru datele cu caracter personal care sunt colectate și stocate de către terți. Website-urile terților au condițiile lor proprii pentru protecția vieții private iar persoana, care le acceptă, ar trebui să le ia la cunoștință înainte de a trimite orice date pe aceste website-uri.